Sociaal-cultureel werk bij Mare Nostrum


Foto van sociaal-cultureel werker Halima Ouhrhis Foto van sociaal-cultureel werker Mandy Verresen

Rol en taak sociaal cultureel werk

Bij Mare Nostrum werken twee sociaal-cultureel werkers, Halima Ourhris en Mandy Verresen. Zij zorgen voor de verbinding tussen het wijkcentrum en de wijk. Die verbindende rol is belangrijk bij het verwezenlijken van de missie van Mare Nostrum: 'De huiskamer van de wijk zijn, voor alle bewoners van De Mare'. De afgelopen jaren heeft het sociaal-cultureel werk een aantal activiteiten ontwikkeld. Daar is veel belangstelling voor.Het is goed te zien dat veel mensen uit de wijk die aciviteiten op hun juiste waarde weten te schatten.

Naast het ontwikkelen van activiteiten kunnen wijkbewoners de sociaal-cultureel werkers ook inschakelen bij het vormgeven van eigen plannen, activiteiten. Het gaat dan natuurlijk alleen over plannen die gericht zijn op het welbevinden van mensen in onze wijk De Mare. Voor alle duidelijkheid de sociaal-cultureel werker neemt uw plannen niet over, maar helpt u bij het opzetten ervan, wijst de weg, helpt bij het aanvragen van subsidie bij de Regiogroep. Onder aan deze pagina vindt je de contactgevgevens van beide sociaal-cultureel werkers.

Basisaanbod activiteiten:

Het aantal deelnemers aan bovenstaande activiteiten is het afgelopen jaar gegroeid. Niet alleen het aantal deelnemers maar ook de inhoud van de basisactiviteiten heeft zich in positieve zin ontwikkeld. Gastsprekers, wokshops, uitstapjes zijn inmiddels een vast onderdeel van de koffiie-ochtenden. Er is voldoende ruimte voor eigen initiatief van de deelnmers. Een belangrijks aspect is dat de deelnmers elkaar ook buiten de koffie-ochtenden weten te vinden. De basisactiviteiten worden begeleid door de sociaal-cultureel werkers en door vrijwilligers.

Nieuwe (vaste) activiteiten: