Logo van Mare Nostrum
diverse portretjes

Actueel

Op deze pagina vind je het laatste nieuws en informatie over nieuwe activiteiten bij Mare Nostrum
Jouw verhaal

Het Odensehuis is de ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. De ongedwongen sfeer nodigt uit om jezelf te zijn en jouw verhaal te delen. Hier wordt je gewaardeerd en gerespecteerd en hebben we oog voor wie je bent, niet voor wat je hebt. We nodigen je uit om je talenten en kwaliteiten in te zetten. Samen met de bezoekers, naasten en het team van vrijwilligers bieden wij een fijne ontmoetingsplek middenin de samenleving.

Betekenisvol

Wij zijn open over dementie en bieden ondersteuning bij de impact van dementie op de mens en hun naasten. Wij vergroten de kennis over dementie en laten zien op welke manier mensen met dementie hun betekenisvolle rol kunnen blijven behouden in de samenleving. Zo werken wij aan gedragsverandering binnen de samenleving waardoor mensen met dementie met respect worden benaderd en onderdeel blijven uitmaken van de samenleving.

Dichtbij

Het Odensehuis staat middenin de lokale samenleving. Wij werken samen met buurtverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, het sociale domein en (zorg)organisaties. Samen met dit netwerk en de mensen met dementie organiseren wij zinvolle (kunst)activiteiten en projecten samen met verschillende generaties. Hiermee stimuleren wij het meedoen, het ontmoeten, het delen van ervaringen en het doorbreken van vooroordelen over mensen met dementie. Zo leveren wij een waardevolle bijdrage aan een dementievriendelijke samenleving en het zo goed mogelijk thuis wonen van mensen met dementie.

 Inkomensgrens

De inkomensgrens voor een gratis AlkmaarPas met tegoed is verhoogd. Alkmaarders met een lager middeninkomen kunnen nu ook een gratis pas aanvragen. Ook is het tegoed voor de laagste inkomens fors verhoogd. 

 Aanvragen

Het tegoed op de pas kunt u gebruiken voor sporten, de bioscoop, het kopen van schoolspullen en nog veel meer. De AlkmaarPas kan worden aangevraagd op www.alkmaarpas.nl. 

Steuntje in de rug voor middeninkomens 

Het college van Alkmaar ziet dat ook steeds meer Alkmaarders met een lager middeninkomen moeite hebben om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. De hoge inflatie en energieprijzen spelen daarin een grote rol. Door de pas ook voor middeninkomens gratis te maken wil het college hen in 2023 een steuntje in de rug geven/

Tegoed omhoog voor de laagste inkomens 

Ook wil het college de laagste inkomens extra ondersteunen. Daarom is hun tegoed op de pas in 2023 fors verhoogd. Het gaat hierbij om Alkmaarders met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm, zij hadden al recht op een gratis pas. Volwassenen hebben 100 euro meer aan tegoed ontvangen en senioren 130 euro meer dan vorig jaar. 

Alle informatie vind u op de website van de AlkmaarPas.