Jongerenwerk

  1. Mare Nostrum biedt jongeren (9-21) in de wijk een huiskamer. De huiskamer functioneert in de eerste plaats als een ontmoetingsplek. Een plek waar jongeren graag willen komen, zich veilig voelen en waar ruimte is om zichzelf te zijn. Maar het is meer dan dat! De activiteiten dragen bij aan het ontdekken van hun identiteit van jongeren. Ofwel jongeren leren dat ze waardevol zijn en dat ze talenten hebben. Dit besef helpt de jongeren om zich makkelijker te ontwikkelen en te groeien. Verder signalering van hulpvragen en problemen en daarop anticiperen. De Huiskamer is ook de fysieke plek voor jongeren binnen de bewonersonderneming.
  2. Meidenwerk: Toegesneden aanbod op de specifieke (gedrags)ontwikkeling van meiden middels de methodiek SuperWoman.
  3. Voorlichting: Per kwartaal organiseren wij een voorlichting voor jongeren en/of ouders die betrekking hebben op relevante onderwerpen rondom jongeren.
  4. Coaching: Jongeren hebben individueel soms een duwtje in de rug nodig om verder te komen in hun ontwikkeling. We hebben een relatie met een jongere, gaan het gesprek aan en waar nodig verwijzen we door.