Logo Mare Nostrum
Diverse portretjes

Over Mare Nostrum

Stichting Mare Nostrum is een bewonersonderneming die de bewoners uit de wijk De Mare ondersteunt bij het opzetten van activiteiten, feesten of projecten en helpt bij het aanvragen van subsidie. Uiteraard kunnen bewoners ook zelf een activiteit aandragen. Stichting Mare Nostrum is beheerder van Wijkcentrum Mare Nostrum. De inkomsten die de bewonersonderneming ontvangt vloeien, na aftrek van kosten en noodzakelijke reserveringen, terug naar de wijk.

Maatwerk

Mare Nostrum biedt flexibele mogelijkheden voor activiteiten, vergaderen, bedrijfsfeesten, jubilea, bruiloften, verjaardagen. U kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor een kopje koffie of een ander drankje. Dankzij ons partner-netwerk zijn wij in staat om bij elk budget het optimale feest te verzorgen. Alles is bespreekbaar en maatwerk is bij ons de standaard. U voelt zich zeker thuis bij ons. Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden of kom gewoon een keer langs. Onze medewerkers vertellen u graag wat er voor u mogelijk is. Tot ziens in Wijkcentrum Mare Nostrum!

Team

Bij Mare Nostrum werken naast de bedrijfsleider en de medewerker administratie zes medewerkers als gastheer/gastvrouw. Twee medewerkers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud (schoonmaak) van het gebouw. Twee sociaal-cultureel werkers werken met en voor de wijkbewoners.Het team Mare Nostrum bestaat uit de bedrijfsleider Kasper Grandiek, administratief medewerker Johan Koene-Caboni, Gastvrouwen Yvonne Balvers, Paulien Haazelager, Yvette Schong, Petra Peereboom, John Bosma. Voor het onderhouden en schoonhouden van het gebouw zorgen Trudy Dikmans en Petra Peereboom, (tevens gastvrouw). Rina Smorenberg en Halima Ourhris zijn de sociaal-cultureel werkers bij Mare Nostrum.

Vrijwilligers

Door mee te doen aan vrijwilligerswerk leren mensen elkaar kennen en helpen anderen een handje. Vrijwilligers bieden persoonlijke aandacht, tijd en ontspanning, signaleren tekorten, nemen nieuwe initiatieven en slaan vaak een brug tussen een organisatie, de maatschappij en cliënten/wijkbewoners. Ook is het vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers zelf van grote waarde. Het geeft hen nieuwe leerervaringen, contacten, een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, een mogelijke uitbreiding op een cv en een waardevolle tijdbesteding. Klik hier om de nota vrijwilligersbeleid te lezen. Alle medewerkers en vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Mare Nostrum helpt vrijwilligers én medewerkers bij de aanvraag.

Bestuur

Bewonersonderneming 

Mare Nostrum is aangesloten bij het Voorzittersoverleg Alkmaar(Vzo). In dat overleg komen de meeste wijk- en buurthuizen (bewonersondernemingen) bij elkaar. Kennis delen, elkaar ondersteunen en gezamenlijk aanspreekpunt voor instanties zijn een paar voorbeelden van zaken waar het Vzo zich mee bezighoudt. Op de site van het Vzo vind je informatie over de meeste wijk- en buurtcentra.

AVG

Mare Nostrum werkt vorlgens de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).


Vertrouwenspersoon bij Mare Nostrum

Veel mensen zijn betrokken bij de voorzieningen van de buurt- en wijkcentra. Veel werkzaamheden worden (mede) uitgevoerd door vrijwilligers en in sommige gevallen door beroepskrachten. Zowel cliënten als vrijwilligers hebben recht op een goede en veilige omgeving. Bij ons staan waarden als respect en oprechtheid centraal en iedereen doet zijn/haar best om zo goed mogelijk met elkaar om te gaan.

Ongewenst gedrag, praat erover

Toch kan het ondanks alle goede bedoelingen weleens niet goed gaan in het contact tussen medewerkers onderling en cliënten. Dat er iets is gebeurd waar je na afloop een naar gevoel bij hebt. Bijvoorbeeld iemand zegt iets tegen je wat je vervelend vindt, of je wordt aangeraakt terwijl je dat niet wilt of er is sprake van seksuele toespelingen. Dit wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd. Waar de grens ligt is voor elke persoon verschillend.

Grensoverschrijdend gedrag betreft
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
Als je er niet uitkomt

Natuurlijk kun je zelf praten met degene van wie je het gedrag als ongewenst hebt ervaren. Als je echter behoefte hebt aan een gesprek met iemand die je kan helpen je gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en raad te geven over welke stappen te ondernemen kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de buurt- en wijkcentra. Dit is Willeke Kelderman. Zij kan je in haar eigen kantoor ontvangen. Neem in dat geval telefonisch contact op onder nummer 0651776831

.

Wijkcentrum Mare Nostrum
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar
072 5622100
info@wcmn.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag
08.00-23.00 uur
Zaterdag en zondag op afspraak

Kasper Grandiek, bedrijfsleider
bedrijfsleider@wcmn.nl
06-22544444

Administratie
administratie@wcmn.nl
072-5622100

Hans Petit, voorzitter
voorzitter@wcmn.nl
06-83114470

Rina Smorenberg, sociaal-cultureel werker
scw2@wcmn.nl
06-12150027

Halima Ourhris
sociaal-cultureel werker
-

© 2022 Bewonersonderneming Mare Nostrum / Vormgeving Hans Petit